Ideologia partidului

Galați, orașul modern, dinamic și echitabil.

Partidul Orașul Durabil Galați este orientat către viața urbană în orașul Galați, fondat pe dorința de a deveni partener al tuturor cetățenilor pentru repararea, îngrijirea și dezvoltarea urbei în care viețuim.

Programul politic al Partidului Orașul Durabil Galați

Partidul Orașul Durabil Galați s-a fondat pe dorința de a deveni partener al tuturor cetățenilor pentru repararea, îngrijirea și dezvoltarea urbei în care viețuim. În cadrul partidului lucrăm împreună pe baza următoarelor principii:

 • împărtășim o viziune comună asupra orașului nostru;
 • elaborăm un proiect pentru orașul nostru, la care contribuim fiecare în măsura posibilităților și pe care-l agreăm în majoritate;
 • atragem toți membrii comunității care doresc să se implice în elaborarea și implementarea proiectului. Identificăm dintre aceștia pe cele mai potrivite persoane pentru a juca rolurile de responsabilitate publică și roluri de responsabilitate internă;
 • participăm la competiția electorală și promovăm proiectul nostru de oraș pentru a obține în mod democratic puterea și a implementa proiectul nostru de oraș.

 

Partidul Orașul Durabil Galați plasează politica în coordonatele originare, acelea de administrare a orașului, a “polis-ului”. Polisul/Orașul este numitorul nostru comun, trăim în el ca o comunitate, prin urmare politica este o activitate care ne privește pe toți. În acest sens, politica nu este o activitate rezervată politicienilor, iar politica nu separă categoriile de cetățeni dintr-o comunitate în politicieni și cetățeni de rând.

 

“Durabil” este cuvântul fundamental din denumirea partidului și reprezintă cheia prin care declinăm toate acțiunile din cadrul proiectului nostru. “Durabil” ne proiectează în viitor, pe toate palierele de lucru.

 

Durabil economic

 

Durabil social și demografic

 

Durabil ecologic

 

Prețuim oamenii dedicați serviciului public, profesioniștii, pe cei care urmăresc în permanență îmbunătățirea actului administrativ. Aceștia vor fi partenerii noștri primordiali pentru misiunea noastră comună.

 

Evoluția demografică este rezultatul direct al atractivității locului. Atractivitatea este bazată pe mai multe atribute și funcțiuni ale orașului – educație în oraș, asistență medicală în oraș, calitatea serviciilor publice din oraș, economie locală, climatul social.

 

Ne ambiționăm ca în cursa pentru atractivitate și competitivitate la nivel național să ne situăm printre primele 10 orașe ale țării. Atractivitate pentru afaceri și atractivitate pentru populație.

 

Viziunea asupra orașului o prezentăm în cadrul a zece domenii esențiale ale vieții urbane.

 

 1. Administrație publică
 2. Urbanism și dezvoltare urbană
 3. Economie și dezvoltare sustenabilă
 4. Mediu înconjurător
 5. Educație
 6. Cultură
 7. Social
 8. Sănătate
 9. Mobilitate urbană
 10. Viață urbană

 

Partidul Orașul Durabil Galați susține toate politicile și legislația europeană aplicabile în cadrul administrației orașelor.

 

Programul politic va sta la baza programului electoral, în care vom include și elemente compatibile din documentele strategice aplicabile orașului Galați.

Administrație publică. Partener eficace.

Principii și credințe

Ne angajăm să creștem încrederea în administrația publică locală prin modul în care vom reuși să devenim parteneri ai cetățenilor. Ne angajăm pe drumul îmbunătățirii serviciilor publice, pentru ca acestea să fie alegerea naturală a cetățenilor. Vrem să corectăm cât mai multe dintre percepțiile negative care rezidă în mintea cetățenilor.

 

Vom continua tot ce este funcțional în actuala organizare a administrației publice, dar vom căuta să îmbunătățim și să aliniem funcțiunile orașului la viziunea partidului nostru asupra orașului.

 

Vom prioritiza schimbările pe care le găsim necesare din două perspective: din perspectiva programului cu care ne-am angajat în fața cetățenilor parteneri și, respectiv, din perspectiva modernizării administrației publice.

 

Exemple de ierarhizare a priorităților:

 

 • Actele de corupție, actele care denaturează piața liberă a contractelor publice, actele care atentează la calitatea mediului înconjurător, actele care salvează vieți aflate în pericol vor fi tratate cu prioritatea întâi;

 

 • Dezechilibrele sociale, creșterea competențelor personalului din administrație, corectarea unor angajamente financiare existente oneroase sau ineficiente vor fi tratate cu prioritatea a doua;

 

 • Schimbările de suprafață, neesențiale, dar care totuși contribuie la calitatea vieții în oraș vor fi tratate cu prioritatea a treia.

 

Vom fi într-o căutare constantă și transparentă pentru a găsi cei mai buni oameni care să ocupe rolurile în administrația publică, fie pe cale electorală, fie prin concurs, fie prin numire. Profesioniștii din administrația publică vor fi prețuiți, vor avea libertate de inițiativă și libertate de opinie și-și vor vedea pus în operă rezultatul muncii lor.

 

Toate deciziile tehnice vor fi în linie cu strategiile și obiectivele adoptate în cadrul administrației publice. Pentru elaborarea soluțiilor tehnice vom face apel la specialiștii din administrația publică precum și la specialiștii de pe piața liberă, locală sau internațională.

 

Orice subiect de interes major va fi supus unei dezbateri publice reale.

 

Vom crește capabilitățile de interacțiune digitală cu administrația publică și de asemenea vom îmbunătăți experiența utilizatorului cetățean.

 

Bugetul de cheltuieli va fi în coerență cu strategiile și obiectivele adoptate în cadrul administrației publice.

 

Niciun contract de achiziții publice nu va avea clauze de confidențialitate legate de informații de interes public.

 

Ne vom cere scuze dacă am greșit în activitatea noastră și vom încerca să compensăm efectele negative.

 

Ne vom baza pe avertizorii de integritate pentru a corecta deficiențele din administrația publică, respectiv acte de corupție, afectarea pieței libere, interacțiuni nepotrivite cu cetățenii.

Elemente de viziune

Orice cetățean care își dorește să se implice în viața orașului va fi încurajat prin deschiderea administrației publice către parteneriat și prin pârghiile instituționale pe care le vom crea pentru a face acest parteneriat funcțional.

 

Exemplu de implicare pe care o vom încuraja:

 

 • Analiza opțiunilor și exprimarea opiniei asupra cheltuirii bugetului local;
 • Urmărirea din interior a lucrărilor publice;
 • Urmărirea îndeaproape a procesului legislativ local;
 • Actele de voluntariat pentru comunitate sau pentru administrație.

 

Vom crea o platformă online prin care se vor cunoaște toate detaliile privind realizarea tuturor lucrărilor publice și a proiectelor.

 

Urbanism și dezvoltare urbană. Mai mult oraș în oraș.

Principii și credințe

Vom analiza și vom decide ce vom corecta din greșelile care s-au făcut, mai ales la nivel micro, în dezvoltarea urbanistică a orașului.

 

Corectarea greșelilor și dezvoltarea urbanistică a orașului se va face pe bazele dezvoltării sustenabile și a noilor concepte de bază în urbanism, precum „orașul polului urban al celor 15 minute”, orașul accesibil pe jos (walkable city), unitate de vecinătate.

 

Populația orașului este în scădere. Oprirea scăderii populației, reținerea tinerilor și atragerea oamenilor cu competențe înalte este provocarea principală a orașului. De aceea, calitatea vieții cetățenilor în mediul urban gălățean vor fi prioritatea întâi a Partidului.

 

Vom identifica soluții pentru a deschide și accesibiliza cât mai multe spații disponibile în oraș pentru folosință publică. Vom face ca deplasarea în oraș pe jos și cu bicicleta să fie agreabilă și să devină prima opțiune de mobilitate urbană în lista preferințelor. Căile dedicate acestor deplasări vor fi prima preocupare a administrației publice.

 

Vom activa noi funcțiuni urbane sau vom împrospăta funcțiunile existente în cartierele rezidențiale – funcțiuni sociale, culturale, educaționale, de sănătate.

 

Reperele pentru dezvoltarea urbană incluzivă sunt disponibilitatea locuințelor adecvate și accesibile tuturor categoriilor sociale într-un cartier cu o calitate înaltă a vieții și, în același timp, posibilitatea de a avea acces la educație fără bariere pentru toată lumea.

 

Amenajarea de spații verzi urbane, precum și protecția naturii și a climei va fi dezvoltată în continuare, cu accent pe durabilitate. Dezvoltarea ecologică va fi echilibrată cu responsabilitatea socială și economică.

 

Dezvoltarea urbană în rezonanță cu dezvoltarea afacerilor. Galați are o tradiție industrială și comercială care trebuie folosită ca bază pentru noi valențe economice moderne. Pe lângă promovarea producției și a serviciilor vom dezvolta cercetarea și inovația într-un mod sinergic în aceeași zonă urbană.

Elemente de viziune

Într-o formulă independentă de autoritatea publică locală va funcționa o Comisie Tehnică de Urbanism, formată din specialiști, având rol consultativ privind dezvoltarea orașului.

 

O parte din mobilitatea alternativă dintre cartiere se va face pe coridoare verzi de deplasare cu bicicleta, având o minimă interacțiune cu fluxurile majore de mobilitate motorizată.

 

Spațiile din cartier dedicate la origine locurilor de joacă pentru copii, activităților în aer liber și socializării, actualmente ocupate de automobile parcate, vor redeveni locuri de joacă pentru copii, pentru activități în aer liber și socializare.

Economie și dezvoltare sustenabilă. Progres în armonie cu natura.

Introducere

Credința noastră este că România în general și Galați în particular s-au dezvoltat sub potențialul economic pe care-l au. Pierdem oportunități de dezvoltare economică, pierdem finanțări, pierdem forță de muncă calificată și necalificată, pierdem autonomie economică, pierdem speranța că vom deveni un spațiu înfloritor și competitiv din punct de vedere economic. De acest tablou general, care indică mai degrabă o stare economică șubredă, este responsabilă actuala administrație publică. Bunăstare durabilă, bunăstare reală, nu poate să existe decât într-un context economic sănătos.

Principii și credințe

Vom elibera dezvoltarea economică a orașului de sub controlul politic. Către mediul de afaceri vom trimite semnalele de piață liberă, de deschidere spre colaborare, de interes pentru parteneriate în beneficiul cetățenilor.

 

Vom încuraja partenerii economici locali, naționali și internaționali să participe la execuția lucrărilor publice, prin caiete de sarcini prin care vom impune condiții de participare rezonabile. Parteneriatul de încredere pe care-l vom crea între furnizori și administrația publică va determina atât transparența contractelor precum și scăderea prețurilor de achiziție.

 

Vom recupera potențialul de business neexploatat, vom consolida avantajele de business ale orașului și vom crea noi condiții pentru stimularea afacerilor în orașul Galați. Vom face promovare activă a orașului în forurile economice naționale și internaționale care au ca obiect de activitate dezvoltarea afacerilor.

 

Vom încuraja dezvoltarea afacerilor locale pentru a răspunde lucrărilor de interes public. Pentru investițiile publice neesențiale, ne vom asigura că există în prealabil o ofertă locală și abia apoi vom lansa proiectele. Vom trimite semnale furnizorilor locali că îi dorim ca parteneri și că vor reuși să obțină lucrări dacă sunt competitivi.

Elemente de viziune

Vom deschide o nouă perspectivă de dezvoltare economică legată de portul Galați. Ne vom folosi de portul Galați pentru a crea valoare adăugată în zona Galați pentru mărfuri care pot fi transportate pe Dunăre, ca materie primă sau produs finit.

 

În baza politicilor de dezvoltare sustenabilă și de atragere a noilor activități industriale, în colaborare cu resursele de cercetare ale Universității din Galați, se vor dezvolta produse și servicii care răspund parcursului de evoluție durabilă a orașelor. Producerea locală de energie, reciclarea deșeurilor, materiale de construcție ecologice vor face parte din portofoliul de activități economice urmărite cu prioritate.

 

Fluxul migrației forței de muncă dintre Galați și alte orașe se va inversa în beneficiul Galațiului, grație tuturor direcțiilor politice menționate în acest document și puse în operă de către o administrație orientată pe obiective.

 

Orașul Galați atrage turiști grație inițiativelor private care își găsesc un mediu de dezvoltare prielnic și pun în valoare orașul și regiunea.

 

Cifra de afaceri din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor este într-o constantă creștere în raport cu industriile consacrate ale orașului Galați precum și în raport cu celelalte orașe de referință în acest sector.

Mediu înconjurător. Grijă.

Principii și credințe

Vom căuta soluțiile care mențin echilibrul dintre obiectivele de mediu și responsabilitatea socială și economică, care să conducă astfel la dezvoltarea sustenabilă pe mai departe.

 

Vom pune accentul pe investițiile care ne aduc un aer, un sol și o apă mai curate. Vom încuraja inițiativele actorilor economici, ale asociațiilor și indivizilor pentru reducerea consumului de energie electrică, de gaze naturale și pentru reducerea cantității de ambalaje.

 

Schimbarea modului de încălzire preponderent prin ardere de combustibili fosili în moduri alternative de încălzire, cu consum energetic redus. În procesul de eficientizare a locuințelor din punct de vedere energetic, vom avea în vedere ca prețul locuirii să rămână abordabil pentru toți cetățenii orașului Galați.

 

Vom face măsurători care să dovedească eficiența măsurilor luate pentru sănătatea mediului înconjurător. Calitatea mediului înconjurător înseamnă calitatea vieții.

 

Vom oferi condiții propice pentru reducerea transportului motorizat individual.

 

Vom reduce sursele de particule fine care provin din construcții și vom reduce mobilitatea acestor particule.

 

Vom crește permeabilizarea solului urban pentru asigurarea umidității în sol și a evita epuizarea stratului acvifer.

 

Vom elabora și vom implementa un program de adaptare a orașului și a populației la schimbările climatice, care se manifestă deja prin secetă prelungită, furtuni mai dese și mai intense, temperaturi extreme.

 

Vom crea programe comune în zonele limitrofe ale orașului pentru a facilita populației urbane accesul la natura în diversele ei forme, inclusiv la malurile Dunării.

 

Vom implica asociațiile de cetățeni sau cetățenii individuali să participe voluntar la acțiuni de revigorare sau de mentenanță a ecosistemelor din cadrul orașului.

Elemente de viziune

Vom avea sisteme de colectare a apei de ploaie de pe suprafețele impermeabile pentru a fi apoi utilizată în irigații de proximitate.

 

Cetățenii vor avea un nivel de conștientizare privind impactul activității lor asupra mediului de peste 70-80%. (vom defini și vom aborda o metodă de evaluare)

 

Toți tinerii vor urmări cel puțin o dată, în cadrul unei acțiuni cu scop didactic în teren, traseul deșeurilor pe care le produc de la “coșul de gunoi” până la eliminarea acestora, refolosire sau reciclare, trecând prin etapele de colectare, transport și sortare.

 

Toate spațiile verzi dintre blocuri vor fi reabilitate și revigorate. Vom oferi asociațiilor de proprietari sau altor asociații cu obiect de activitate conex spații verzi intraurbane pentru a desfășura activități de grădinărit.

 

Galațiul va deține unul dintre primele trei locuri în ierarhia centrelor universitare din România în domeniul cercetării aplicate și a dezvoltării soluțiilor pentru nevoile orașului durabil.

Educație. Cea mai bună școală este cea de lângă casă.

Principii și credințe

Credem că la școală trebuie cultivate, pe lângă atașamentul pentru studiu, atașamentul față de umanitate. La școală, respectul față de cel de alături, toleranța, colaborarea, grija față de natură, simțul estetic, solidaritatea trebuie să fie coordonate omniprezente în procesul educațional. De aceea clădirile și școlilor trebuie să fie în rezonanță cu aceste coordonate. Imobilele dedicate învățământului vor fi transformate pentru a reprezenta imaginea pe care noi, cetățenii de azi, o dorim pentru societatea de mâine.

 

Vom face ca școlile să fie parte din cartier, nu o insulă în cartier.

 

Prin școala de cartier vom căuta să satisfacem cele mai multe așteptări ale părinților astfel încât această școală să fie opțiunea principală a părinților. Școlile care se află într-un context urban mai dificil și cele care au grad de atractivitate mai scăzut vor primi un ajutor specific din partea administrației publice pentru a deveni niște repere în cartier.

 

Școlile care vor fi utilizate de copii care parcurg distanțe mai mari, vor fi accesibile cu ușurință cu bicicleta și vor fi dotate cu locuri sigure pentru păstrarea bicicletelor.

 

Vom încuraja parteneriatele dintre companiile din oraș și din județ cu liceele și școlile de meserii. Contactul timpuriu cu mediul profesional și cu mentori va fi promovat, pentru o orientare mai bună în carieră și pentru o adaptare mai rapidă.

 

Universitatea din Galați va fi orientată spre o nouă direcție legată de viitor și în spiritul orașului durabil. Vom dezvolta specialități adaptate la nevoile noilor industrii.

 

Universitatea din Galați va fi partenerul de inovație al municipalității pentru dezvoltarea urbană durabilă.

 

Vom stabili o listă clară a responsabilităților și a prestațiilor administrației publice locale și pentru acestea vom asigura finanțarea completă din bugetul alocat educației, fără a fi necesară contribuția părinților.

 

Prin deciziile funcționarilor publici implicați în proces, vom demonstra că urmărim inițiativele care aduc dezvoltare sistemului educațional și beneficii elevilor. Astfel vom încuraja cadrele didactice să se desprindă de relațiile de dependența față de decidenții din administrația publică locală și să contribuie cu toate resursele lor didactice la modernizarea și însănătoșirea procesului educațional.

 

Pe baze echitabile vom încuraja programele de masă servită în școli, în condițiile în care aceasta nu va genera deșeuri suplimentare și se va desfășura în spații dedicate.

 

Programele de afterschool sunt esențiale pentru calitatea vieții părinților și indirect, pentru creșterea natalității. Vom crește capacitatea sistemului astfel încât fiecare părinte să aibă opțiunea de afterschool pentru copilul său.

Elemente de viziune

 

Căile de acces din preajma unităților de învățământ preuniversitar vor fi libere de autovehicule pe o rază de 200m.

 

Terenurile de sport ale școlilor de stat vor fi accesibile tuturor membrilor comunității din cartier și vor fi întreținute conform unui standard de calitate asumat.

 

Vom elimina gardurile, acolo unde ele nu au un rol arhitectural sau urbanistic, înlocuind funcția de siguranță a gardurilor cu alte mijloace.

 

Orice copil angajat într-o formulă de învățământ va putea fi găzduit într-o instituție de stat pe perioada programului de lucru al părintelui.

Cultură. Cetățean activ.

Principii și credințe

Actul cultural, artistic sau de cunoaștere, de divertisment sau de îmbogățire spirituală, care relaxează sau care emoționează, care aprofundează sensuri ale vieții sau care deschide către noi orizonturi își va găsi un loc propice pentru a se produce în orașul Galați.

 

Orașul durabil are nevoie de cultură în toate straturile lui sociale. Vom facilita tuturor categoriilor sociale accesul la actele culturale, produse din inițiativă publică sau privată. Vom pune actul cultural pe același loc cu actul educațional și vom susține activitatea culturală parțial din fonduri publice.

 

Accesul ușor și neîngrădit la cultură asigură putere de adaptare la noile provocări ale societății în continuă în mișcare. Cultura bogată stimulează bogăția pe toate planurile.

Elemente de viziune

Cetățenii orașului Galați vor putea spune că orașul le oferă o paletă culturală diversă și efervescentă, prin spectacolele de teatru instituțional sau independent, cu trupe locale sau invitate, expoziții itinerante rare, festivaluri de artă, ateliere de creație, creații ale școlilor de artă și ale centrelor culturale, conferințe cu invitați de prestigiu.

Social. Dependență și independență.

Principii și credințe

Trăim într-o societate în care suntem cu toții interdependenți. Sărăcia, fie cea distribuită pe toate planurile societății sau cea enclavizată, afectează întreaga societate și pe fiecare individ în parte. De aceea, creșterea calității vieții celor care se află în situație de precaritate credem că trebuie să ne preocupe pe toți ceilalți, cei care ne bucurăm de independență materială.

 

Credem că fiecare membru al societății se poate afla la un moment dat într-o situație de precaritate, când are nevoie de ajutorul societății pentru a redeveni o persoană independentă material. Credem că societatea poate și trebuie să fie pregătită pentru a oferi un ajutor temporar persoanelor aflate într-o situație de precaritate.

 

Pe lângă precaritatea materială, ca societate trebuie să tratăm, cu aceeași grijă și efort, fragilitatea psihologică.

 

Credem că societatea noastră poate și trebuie să-și propună ca obiectiv ca niciun membru al societății să nu sufere de foame.

 

Credem că societatea noastră poate și trebuie să-și propună ca obiectiv ca niciun om să nu fie nevoit să trăiască în adăposturi improvizate sau sub cerul liber.

 

Credem că mult mai mult decât burse școlare, un elev are nevoie de un loc unde să doarmă confortabil, lumină, căldură, hrană, confort psihic, condiții pentru igienă, spațiu pentru studiu, conexiune la Internet, loc de joacă, acces la divertismentul specific și siguranță în spațiul public, mai ales în drumul către școală. Dacă în cadrul familial acestea nu pot fi oferite unui tânăr, este rolul administrației publice, ca partener al comunității, să le asigure pentru generația de mâine.

 

Vom urmări diversificarea straturilor sociale în cartierele rezidențiale pentru a forma o comunitate mai viguroasă.

 

Vom compensa prin programe de ajutor specific dezavantajele pe care le au unele persoane cu dizabilități, astfel încât oportunitățile acestor persoane în societate să fie la fel de ușor de urmat ca pentru toți ceilalți membri ai societății.

 

Vom fi foarte atenți la orice formă de discriminare, pe care vom încerca să o corectăm cu toate metodele, resursele și priceperile de care dispunem.

Elemente de viziune

Fiecare persoană în nevoie va primi ajutorul necesar pentru a părăsi starea de precaritate și pentru a deveni persoană independentă material și psihologic. În acest sens, ajutorul va fi acordat pe două paliere. Primul palier este cel al acoperirii nevoilor de bază + ajutor de inserție. Primul palier va fi susținut și de o acompaniere psihologică și de elemente motivaționale. Dacă după o anumită perioadă și efort al societății persoana nu poate să devină independentă, persoana va beneficia de ajutor social pentru acoperirea nevoilor de bază.

 

Va exista cel puțin un loc în oraș, accesibil zi de zi, în care orice om în nevoie să poată să primească necondiționat ajutor sub formă de mâncare în regim de cantină.

 

Va exista un loc în oraș în care orice om în nevoie să poată să beneficieze de o reședință, în comun, familială sau individuală.

 

Fiecare persoană beneficiar al ajutorului social va face obiectul unei anchete sociale, care îi va permite să primească ajutorul potrivit.

 

Vom avea un portofoliu de contracte de închiriere de la proprietarii privați care dețin locuințe pe care nu le mai folosesc și pe care municipalitatea le va folosi în cadrul programelor sociale.

Sănătate. Încredere.

Domeniul sănătății este bântuit de o serie de percepții negative legate de calitatea actului medical, de eficiența investițiilor, de scurgerile de bani publici, de politizare în detrimentul pacienților. Pentru a ajunge la esența problemelor specifice orașului Galați, pentru a aborda realist acest domeniu, menționăm în acest program întrebările la care vom căuta răspuns în perioada următoare:

 

 1. Toate investițiile în echipamente medicale de înaltă tehnicitate sunt puse la dispoziția pacienților, în funcție de importanța lor în sănătatea pacienților, până la un grad de folosire de 100%, 24/7?
 2. Oricărui pacient îi este clar ce unitate spitalicească îi poate oferi asistența medicală de care are nevoie?
 3. Care sunt cauzele pentru care pacienții ezită să apeleze la ajutorul medical?
 4. Unitățile de servicii medicale de cartier, pentru medici de familie sau medici specialiști, sunt dotate corespunzător?
 5. Care sunt cauzele pentru care fondurile spitalelor nu sunt suficiente pentru a asigura tratamentele și consumabilele din bani publici?
 6. Cât de realist și corect este sistemul de decontare a serviciilor medicale către Casa Națională de Asigurări de Sănătate?
 7. Cât de ușor se fac programările pentru consultații sau tratament în sistemul public de sănătate?
 8. Care este atractivitatea sistemului public pentru cadrele medicale și care sunt posturile neacoperite în sistemul medical?
 9. Cum se realizează achizițiile publice din unitățile de servicii medicale de stat, individual, concertat, fundamentat, eficace?

Mobilitate urbană. Alternativ.

Principii și credințe

Vom întreprinde proiecte de reparații, de adaptare și de investiții pentru a asigura accesul pietonal sigur, facil, neîngrădit, pe drumul cel mai scurt, al tuturor cetățenilor către orice loc de interes public din perimetrul orașului. Accesul pietonal către orice loc de interes privat va fi asigurat în baza angajamentelor mutuale dintre municipalitate și beneficiar.

 

Transportul public va reprezenta preocuparea principală a administrației, astfel încât să devină axa centrală a mobilității auto urbane.

 

Electrificarea transportului auto individual va fi facilitată prin oferirea unui parcurs administrativ prioritar pentru autorizarea lucrărilor de investiții ale întreprinzătorilor privați. Electrificarea transportului auto individual pe baza energiilor regenerabile va fi cofinanțată de administrația publică locală, centrală sau europeană.

 

Modul de transport velo va fi facilitat prin construirea de piste ciclabile în baza unui studiu de trafic velo. Administrația publică va lansa un proiect de investiție în parteneriat pentru crearea unui sistem de garare în siguranță și la adăpost a bicicletelor individuale, în zonele de reședință și în alte zone de interes.

Elemente de viziune

Orice investiție, renovare, modernizare a infrastructurii publice de transport va facilita modurile de transport în ordinea menționată mai sus, pietonal, velo, auto public, auto individual.

Viață urbană. Calitate.

Principii și credințe

Credem că oamenii vor iubi orașul dacă și orașul îi iubește pe ei. Prin obiectivele trasate, prin regulamente de urbanism și diferite canale de colaborare cu oamenii și de informare a lor, vom putea să deschidem mai mult sufletul cetățenilor individuali spre viața urbei.

 

Pentru fiecare decizie cu impact asupra dezvoltării orașului ne vom plasa la intersecția celor trei interese principale pentru a optimiza rezultatul. Acestea sunt: nevoia de spațiu funcțional (pentru locuințe, afaceri, mobilitate), nevoia de a trăi sustenabil și nevoia de spațiu public urban de calitate.

 

Relaționarea și interacțiunea dintre oameni precum și relaționarea și interacțiunea indivizilor cu orașul înseamnă viață socială. De aceea orice intervenție în spațiul public va fi ca o invitație pentru folosirea cu drag a acestuia. O viață socială de calitate este un ingredient pentru o viață personală împlinită.

 

Patrimoniul istoric al orașului creează atașament față de oraș. Vom renova, prezerva și valoriza toate elementele de patrimoniu în grija administrației publice și vom promova și vom susține aceeași abordare și pentru imobilele particulare.

 

Pentru subiectele majore, care implică schimbări sau investiții importante, vom organiza dezbateri publice relevante, cu scopul de a ne alinia așteptările și de a optimiza soluțiile.

Elemente de viziune

Folosirea bicicletei în detrimentul automobilului individual va da noi valențe pozitive vieții sociale în oraș.

 

Vom elimina toate situațiile în care trotuarele sunt prea înguste, prea aproape de traficul greu, sunt mărginite de garduri înalte care amplifică zgomotul, prezintă obstacole pentru pietoni, nu sunt accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

 

Toate băncile dedicate odihnei și relaxării vor fi protejate de spații verzi și vor fi retrase din preajma traficului zgomotos și poluant.